• تعرفه درج آگهی ویژه
 •  

   

   اسپورت یاب تا اطلاع ثانوی هیچونه خدماتی ارایه نمی کند وصرفا برای بازدید برقرار است 

   

  توضیح : همه قیمت ها به تومان می باشد
  تعرفه مربوط به آگهی های چهار گوش

  تعداد ستاره ها1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  یک ستاره00500007000090000
  دو ستاره006000080000100000
  سه ستاره006000090000110000
  چهار ستاره8000080000170000200000230000
  پنج ستاره9000090000180000210000240000
  شش ستاره100000100000190000220000250000
  هفت ستاره110000110000200000230000260000

  جدول مربوط به تعداد آگهی چهار گوش در بازار

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  810142030
  810142030
  1016304050
  02468
  02468
  02468
  0481012
  تعرفه مربوط به آگهی های اسلاید شو

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  300000800000150000022000003000000

  جدول مربوط به تعداد آگهی اسلاید شو در بازار

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  810121520
  تعرفه مربوط به آگهی های لینک

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  000030000

  جدول مربوط به تعداد آگهی لینک در بازار

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  00000
  تعرفه مربوط به آگهی های چهارگوش ویژه - سمت چپ و پایین

  تعداد ستاره ها1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  یک ستاره1500003000006000009000001200000
  دو ستاره2000003500006500009500001250000
  سه ستاره25000040000070000010000001300000
  چهار ستاره30000045000075000010500001350000
  پنج ستاره35000050000080000011000001400000
  شش ستاره40000055000085000011500001450000
  هفت ستاره45000060000090000012000001500000
  جدول مربوط به تعداد آگهی چهارگوش ویژه - سمت چپ و پایین در بازار

  1 ماه3 ماه6 ماه9 ماه12 ماه
  68101216
  68101216
  68101216
  68101216
  810121618
  810121618
  810121618