• برنامه جام جهانی 2015 - والیبال - ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 •  جدول مسابقه‌های جام جهانی:

   

   

  تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر
  ایتالیا 3 1 کانادا 7:30 17 شهریور هیروشیما
  ایران 1 3 آرژانتین 7:30 17 شهریور هاماماتسو
  استرالیا 0 3 آمریکا 10:30 17 شهریور هیروشیما
  ونزوئلا 0 3 روسیه 10:30 17 شهریور هاماماتسو
  تونس 0 3 لهستان 14:00 17 شهریور هاماماتسو
  مصر 2 3 ژاپن 14:40 17 شهریور هیروشیما
  ایتالیا 3 0 استرالیا 7:30 18 شهریور هیروشیما
  آرژانتین 3 2 ونزوئلا 7:30 18 شهریور هاماماتسو
  کانادا 2 2 مصر 10:30 18 شهریور هیروشیما
  ایران 3 1 تونس 10:30 18 شهریور هاماماتسو
  روسیه     لهستان 14:00 18 شهریور هاماماتسو
  ژاپن     آمریکا 14:40 18 شهریور هیروشیما
  مصر     ایتالیا 7:30 19 شهریور هیروشیما
  ونزوئلا     ایران 7:30 19 شهریور هاماماتسو
  آمریکا     کانادا 10:30 19 شهریور هیروشیما
  لهستان     آرژانتین 10:30 19 شهریور هاماماتسو
  تونس     روسیه 14:00 19 شهریور هاماماتسو
  استرالیا     ژاپن 14:40 19 شهریور هیروشیما
  ایتالیا     آمریکا 7:30 21 شهریور هیروشیما
  ایران     لهستان 7:30 21 شهریور هاماماتسو
  مصر     استرالیا 10:30 21 شهریور هیروشیما
  ونزوئلا     تونس 10:30 21 شهریور هاماماتسو

   

   

   

  تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر
  آرژانتین     روسیه 14:00 21 شهریور هاماماتسو
  کانادا     ژاپن 14:40 21 شهریور هیروشیما
  آمریکا     مصر 7:30 22 شهریور هیروشیما
  لهستان     ونزوئلا 7:30 22 شهریور هاماماتسو
  استرالیا     کانادا 10:30 22 شهریور هیروشیما
  تونس     آرژانتین 10:30 22 شهریور هاماماتسو
  روسیه     ایران 14:00 22 شهریور هاماماتسو
  ژاپن     ایتالیا 14:40 22 شهریور هیروشیما
  ونزوئلا     آمریکا 7:30 25 شهریور اوزاکا
  آرژانتین     مصر 7:30 25 شهریور تایاما
  ایران     ایتالیا 10:30 25 شهریور اوزاکا
  لهستان     کانادا 10:30 25 شهریور تویاما
  روسیه     استرالیا 14:30 25 شهریور تویاما
  تونس     ژاپن 14:40 25 شهریور اوزاکا
  ایران     آمریکا 7:30 26 شهریور اوزاکا
  لهستان     مصر 7:30 26 شهریور تویاما
  تونس     ایتالیا 10:30 26 شهریور اوزاکا
  روسیه     کانادا 10:30 26 شهریور تویاما
  آرژانتین     استرالیا 14:30 26 شهریور تویاما
  ونزوئلا     ژاپن 14:40 26 شهریور اوزاکا
  تونس     آمریکا 7:30 27 شهریور اوزاکا
  روسیه     مصر 7:30 27 شهریور تویاما

   

   

   

  تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر
  ونزوئلا     ایتالیا 10:30 27 شهریور اوزاکا
  آرژانتین     کانادا 10:30 27 شهریور تویاما
  لهستان     استرالیا 14:30 27 شهریور تویاما
  ایران     ژاپن 14:40 27 شهریور اوزاکا
  روسیه     ایتالیا 6:00 30 شهریور توکیو
  تونس     مصر 6:30 30 شهریور توکیو
  ونزوئلا     کانادا 9:30 30 شهریور توکیو
  آرژانتین     ژاپن 9:35 30 شهریور توکیو
  لهستان     آمریکا 12:30 30 شهریور توکیو
  ایران     استرالیا 12:30 30 شهریور توکیو
  آرژانتین     ایتالیا 5:00 30 شهریور توکیو
  ونزوئلا     مصر 5:30 31 شهریور توکیو
  ایران     کانادا 8:30 31 شهریور توکیو
  لهستان     ژاپن 8:35 31 شهریور توکیو
  روسیه     آمریکا 11:30 31 شهریور توکیو
  تونس     استرالیا 11:30 31 شهریور توکیو
  لهستان     ایتالیا 5:00 31 شهریور توکیو
  ایران     مصر 5:30 1 مهر توکیو
  تونس     کانادا 8:30 1 مهر توکیو
  روسیه     ژاپن 8:35 1 مهر توکیو
  ونزوئلا     استرالیا 11:30 1 مهر توکیو
  آرژانتین     آمریکا 13:00 1 مهر توکیو

   

   


  منبع: ایسنا

   


  کلید واژه:

  رقابت های جام جهانی ، 2015، والیبال ، تیم ملی والیبال ، گروه‌بندی